steen

Hoe onstaat steen.
Hoe onstaat steen.

Het magma stolt en wordt steen.
De steen verweert tot sedimenten.
De sedimenten slaan neer op de bodem.
De lagen sedimenten verdichten zich tot steen.
De sedimentstenen metamorfoseren tot nieuwe steensoorten.
De stenen komen aan het oppervlak van de aarde.
De stenen verweren weer tot sedimenten.
En zo zet de cyclus zich voort.

Bekijk de foto.